Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji na temat planowanego zamówienia dotyczącego Systemu Zarządzania Przychodami – RMS oraz Aplikacji Asystent Podróżnego.

  • RMS
  • Aplikacja Asystent Podróżnego
  • Zakończenie dialogu technicznego