Tadeusz Turzyński
Tadeusz Turzyński
Prezes Zarządu

Menadżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu w branży IT – w swojej karierze zawodowej zajmował wysokie stanowiska eksperckie i menadżerskie. Pełnił funkcje szefa Pionu Konsultingu i Wdrożeń w PKP Informatyka będąc jednocześnie pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemów Wspomagających Zarządzanie. Wśród najważniejszych osiągnięć zawodowych należy wymienić nadzór nad wdrożeniami oprogramowania klasy SAP ERP w największych spółkach obszaru kolejowego.

Posiada wykształcenie w obszarze zarządzania procesami informatycznymi oraz administracji. Przed objęciem kierownictwa w PKP Informatyka, jako dyrektor Biura Teleinformatyki PKP S.A. rozpoczął prace nad budowaniem wspólnej polityki IT dla spółek Grupy PKP, które to działania sukcesywnie realizuje jako Prezes Zarządu PKP Informatyka.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 26 marca 2019 roku. Odpowiada za działalność operacyjną i finansową, sprawując nadzór nad implementacją długofalowej strategii Spółki i utrzymaniu kierunków rozwoju, a także nad zachowaniem spójności pomiędzy kluczowymi obszarami organizacji. Jest orędownikiem spójności obszarów IT w zakresie działania poszczególnych spółek kolejowych i wypracowania w ich obszarze standardów bezpieczeństwa informatycznego.

Radosław Zawierucha
Radosław Zawierucha
Członek Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi w branży telekomunikacyjnej – PTK Centertel oraz Orange Polska (2002-2017). Zajmował się utrzymaniem, wdrożeniem i rozwojem systemów wspierających procesy obsługi klienta (CTI, IVR, CRM, Quality Management, Risk Management). Specjalizował się w usprawnieniach procesów call center oraz narzędzi self-service. Koordynował proces połączenia spółek Telekomunikacja Polska i PTK Centertel w obszarze związanym z obsługą klienta. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiował na Wydziale Zarządzania UW. Ukończył Podyplomowe Studia w zakresie administracji i samorządu terytorialnego w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

Łukasz Strzelecki
Członek Zarządu

Od lat zajmuje się tworzeniem strategii handlowych, sprzedażowych i rozwoju nowego biznesu pełniąc funkcje dyrektorskie oraz członka zarządu. Jest ekspertem w zakresie strategii działań marketingowych, promocyjnych oraz public relations. Zajmował się przeprowadzaniem procesów restrukturyzacyjnych dla podmiotów krajowych oraz zagranicznych. Przez lata odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe z podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku niemieckim, polskim oraz ukraińskim. Pracował dla takich spółek jak PGNiG SA, PGNiG OD, PKP Cargo Connect Sp. z o.o., PKP Cargo Connect GmbH, Fundacja Orły Sportu zarządzana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jest tłumaczem technicznym języka angielskiego Naczelnej Organizacji Technicznej. Autor artykułów naukowych z zakresu marketingu oraz sponsoringu.

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku filologia angielska. Tytuł magistra stosunków międzynarodowych w zakresie dyplomacji zdobyty na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył podyplomowe studium przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowe studia menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest absolwentem The Institute of World Politics – Washington DC USA na kierunku International Business Statecraft oraz studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych, Polskiej Akademii Nauk.

Rada Nadzorcza

  • Maria Nowicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Andrzej Nowicki – Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Pinior – Członek Rady Nadzorczej
  • Wiesław Grządziel – Członek Rady Nadzorczej
  • Kornel Lipiński – Członek Rady Nadzorczej