18 stycznia br. podczas spotkania inaugurującego w Warszawie, wspólnie z 16 innymi podmiotami krajowymi, PKP Informatyka przystąpiła do Konsorcjum Ekosystemu Badawczo-Rozwojowego Partnerstwa Europe’s Rail, realizowanego przez Komisję Europejską, w ramach programu „Horyzont Europa”. Liderem Konsorcjum jest PKP S.A.

W ramach Partnerstwa Europe’s Rail PKP S.A. wraz z Konsorcjum (całkowita wartość udziału PKP S.A. i konsorcjum w projekcie to ok. 21 mln Euro) współpracować będzie z kilkudziesięcioma partnerami zagranicznymi, w tym z zagranicznymi zarządami kolejowymi.

„PKP Informatyka konsekwentnie realizuje strategię IT Grupy PKP w zakresie badań i rozwoju, również uczestnicząc w projektach skoncentrowanych na nowych technologiach i ich funkcjonalnościach. Uczestnictwo w tym projekcie jest już trzecim z kolei działaniem od roku 2018 r.” – powiedział Tadeusz Turzyński, Prezes Zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

PKP Informatyka uczestniczyć będzie w pracach badawczo-rozwojowych w trzech tzw. Obszarach Flagowych: MOTIONAL, IM4RAIL i RAIL4EARTH. Dotyczą one, odpowiednio, planowania i zarządzania operacyjnego usługami i ofertami, zrównoważonych i ekologicznych systemów kolejowych oraz zarządzania majątkiem kolejowym. Prace wykonywane przez PKP Informatyka związane będą z wyspecyfikowaniem i implementacją interfejsów danych oraz integracją systemów.