PKP Informatyka spółka z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 192 KW nr EL1O/00011002/7, obręb Ostróda 0004 ul. Garnizonowa 5 o powierzchni 0,1216 ha, wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.

Więcej informacji