Profil firmy

Naszą przewagą jest kilkudziesięcioletnie doświadczenie i wiedza o sposobie prowadzenia działalności przez firmy funkcjonujące na rynku kolejowym.

Zapewniamy ciągłość działania systemów i aplikacji kluczowych dla funkcjonowania kolei w Polsce – m.in. systemu rezerwacji i sprzedaży biletów kolejowych, systemu obsługi przesyłek towarowych.

24 h/dobę dbamy o bezpieczeństwo usług, które powierzyli nam nasi Klienci. Monitorujemy krytyczne dla kolei systemy, aplikacje i infrastrukturę IT w nowoczesnym Security Operations Center.

Jesteśmy doradcą i partnerem technologicznym, który rozumie potrzeby Klienta, ustawodawcy i dostawcy usług transportowych. Bazując na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w branży kolejowej, dbamy, aby nasze rozwiązania były zgodne z regulacjami polskimi i unijnymi. Nasze projekty realizujemy w oparciu o metodykę Prince 2 z elementami metodyk zwinnych (AGILE).

Wszystkie usługi realizujemy w ramach sześciu linii biznesowych:

Kolejowych przewozów pasażerskich
Kolejowych przewozów towarowych
Zarządzania przedsiębiorstwem
Obsługa techniczna IT
Bezpieczeństwo IT
Infrastruktura IT

Misja

Misją PKP Informatyka spółka z o.o. jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań i usług informatycznych dla Spółek Grupy PKP oraz podmiotów sektora transportu kolejowego, przy zachowaniu trwałych relacji z klientami i partnerami publicznymi oraz budowa kompetencji cyfrowych i promowanie produktów innowacyjnych.

Wizja

Wizją PKP Informatyka spółka z o.o. jest umocnienie pozycji lidera w Grupie PKP w obszarze rozwiązań informatycznych oraz osiągnięcie organizacyjnej doskonałości poprzez podnoszenie własnych kompetencji, wykorzystanie nowych technologii oraz stosowanie norm, standardów i dobrych praktyk.