Pełen etat
Umowa o pracę

Opis zadań

 • tworzenie aplikacji informatycznej z wykorzystaniem platformy Microsoft .NET, baz danych Microsoft SQL Server,
 • tworzenie dokumentacji technicznej oraz testowanie wytworzonego kodu źródłowego,
 • bieżące raportowanie stanu pracy,
 • dostępność on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype for Business) podczas realizacji powierzonych zadań.,
 • programowanie aplikacji webowych typu SPA, usług WEB, aplikacji desktop oraz rozwiązań integracyjnych,
 • testowanie stworzonego kody,
 • wykonywanie interfejsów komunikacyjnych z innymi systemami w technologiach REST AIP, WCF, MS DTSX.
 • przygotowywanie optymalnych, szeroko pojętych struktur bazodanowych,
 • podstawowa administracja serwerem bazy danych,
 • podstawowa administracja serwerem WEB,
 • podstawowa administracja serwerowym systemem operacyjnym.

Wymagania

 • dobra znajomość platformy Microsoft .NET, w szczególności bardzo dobra, praktyczna znajomość języka C#,
 • umiejętność projektowania i praktycznej implementacji baz danych w środowisku Microsoft SQL Server 2014 lub wyższym oraz tworzenia aplikacji korzystających z tych baz (wymagana znajomość Entity Framework/ Entity Framework Core, T-SQL),
 • praktyczna znajomość środowiska Visual Studio 2019 (lub wyższa),
 • biegła, praktyczna znajomość wzorców projektowych (przede wszystkim: DDD, CQRS, DI),
 • umiejętność tworzenia aplikacji Internetowych w technologiach: ASP.NET/ ASP.NET Core, HTML 5, CSS, JavaScript, OWIN,
 • biegła znajomość frameworków: AngularJS, Angular 2+, Java Script, TypeScript oraz znajomość Less, AutoFac, MediatR, FluentValidation, AutoMapper i Bootstrap,
 • znajomość komponentów Telerik Kendo UI,
 • umiejętność tworzenia testów jednostkowych,
 • znajomość metodyk projektowej Agile/SCRUM,
 • doświadczenie w programowaniu na platformie .NET Framework z wykorzystaniem narzędzi DevOps w ramach metodyk zwinnych, znajomość Git Flow oraz systemu kontroli wersji Git,
 • podstawowa umiejętność poruszania się w serwerowych systemach operacyjnych z rodziny Windows Server (2012 lub wyższy),
 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • wysoko rozwinięta kreatywność i innowacyjność oraz zdolności komunikacyjne,
 • otwartość na nowatorskie pomysły i rozwiązania, umiejętność pracy zespołowej,
 • doświadczenie w tworzeniu systemów czasu rzeczywistego o wysokim poziomie krytyczności, poświadczone imiennymi referencjami dla pracowników za zrealizowane i wdrożone systemy informatyczne czasu rzeczywistego 24h/365dni wraz ze specyfikacją wykonanych przez pracownika zadań.

Oferujemy

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Ambitne wyzwania.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych - kursy, szkolenia.
 • Dofinasowanie opieki medycznej oraz MultiSportu.
 • Dofinansowanie okularów.
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa - pożyczki bez procentu.
 • 99% zniżki na bilety kolejowe.
 • Bogaty ZFŚS: dofinansowanie do: wypoczynku, żłobka, przedszkola.
 • Dofinansowanie studiów.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Bonusowe 3 dni wolne od pracy.
 • Gwarantujemy dobrą atmosferę.
Programista .NET
14 lutego 2023
Zdalnie
Zdalna
Aplikuj

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentach rekrutacyjnych.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.