Pełen etat
Umowa o pracę

Opis zadań

 • Realizacja założeń projektu uwzględniająca ograniczenia czasu, kosztów i jakości z zachowaniem wewnętrznych procedur stron, z którymi współpracuje PM oraz bliska współpraca z klientem i dostawcami.
 • Osiągnie zaplanowanych celów i rezultatów projektu.
 • Realizację projektu zgodnie z umową, zamówieniem (planem bazowym), Planem Projektu.
 • Zarządzanie ryzykiem projektu, budżetem, zmianą w projekcie.
 • Bieżący nadzór i monitorowanie działań związanych z realizacją projektu.
 • Wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe.
 • Motywowanie zespołu do sprawnego działania.
 • Weryfikacja merytoryczna umów z klientami i dostawcami.
 • Zarządza przepływem informacji pomiędzy komitetem sterującym reprezentującym klienta a dostawcami, wytwórcami projektu, czy komitetem sterującym firmy.
 • Prowadzenie prezentacji i szkoleń na temat projektu.
 • Przekazywanie produktów projektu do jednostek utrzymaniowych lub do zamawiającego, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla przekazania wytworzonego produktu.

Wymagania

 • Doświadczenie w zakresie planowania, realizacji i zamykania projektu.
 • Mile widziane:
-  doświadczenie w pracy w Microsoft Project, SharePoint, w systemie wspomagającym zarządzanie projektami MS Project Portfolio Management, Confluence, - doświadczenie w zarządzaniu zasobami w projektach, w tym w tym planowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu, powoływanie zespołów projektowych i liderów zespołów, przypisywanie zasobów do  poszczególnych zadań w harmonogramie projektu, zarządzanie podległymi zespołami projektowymi, delegowanie zadań, zwoływanie i prowadzenie spotkań zespołu projektowego.

Oferujemy

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Ambitne wyzwania.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych - kursy, szkolenia.
 • Dofinasowanie opieki medycznej oraz MultiSportu.
 • Dofinansowanie okularów.
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa - pożyczki bez procentu.
 • 99% zniżki na bilety kolejowe.
 • Bogaty ZFŚS: dofinansowanie do: wypoczynku, żłobka, przedszkola.
 • Dofinansowanie studiów.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Bonusowe 3 dni wolne od pracy.
 • Gwarantujemy dobrą atmosferę.
Kierownik Projektu
14 lutego 2023
Warszawa
Stacjonarna
Aplikuj

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentach rekrutacyjnych.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.