Wersja z dnia: 14.08.2019

Drogi Użytkowniku,

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Ciebie z niniejszej strony jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”). W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych lub realizacji przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: adres mail: iod@it-pkp.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Szanujemy prywatność użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.pkp-informatyka.pl. Poniżej przekazujemy informacje o zbieraniu danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na identyfikację danej osoby.

Informacje wstępne

Od 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z RODO oraz ze wszystkimi innymi, obowiązującymi przepisami wobec użytkowników niniejszej strony jak i wobec wszystkich podmiotów współpracujących z naszą Firmą, w tym wobec Klientów i Dostawców.

Prawa Użytkownika

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a)            dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

b)           sprostowania Twoich danych osobowych,

c)            usunięcia Twoich danych osobowych,

d)           ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e)           wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f)            przenoszenia Twoich danych osobowych,

g)            wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)           a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda masz również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody.

Wszelkie dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest potrzebne do celów,  w jakich dane są przetwarzane lub przez czas niezbędny w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, do wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W różny sposób możemy wejść w posiadanie Twoich danych osobowych.

Gdy przekażesz nam swoje dane osobowe m.in. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu komunikacji z nami, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit f).

Gdy przekażesz nam swoje dane osobowe (np. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, na które aplikujecie oraz dane osobowe zawarte w innych przesłanych dokumentach) w celu ubiegania się o pracę w PKP Informatyka spółka z o.o. w odpowiedzi na umieszczone na stronie ogłoszenie rekrutacyjne, Twoje dane osobowe są przetwarzane na zasadach opisanych na tej stronie.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

Mechanizm cookies

Cookies (ciasteczka) są to pliki tekstowe, wysyłane przez strony internetowe, który są odwiedzane i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas wizyt w internecie. Cookies umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk odwiedzalności  serwisów. W tej chwili na naszej stronie funkcjonują tylko pliki cookies wysyłane przez Twittera (identyfikatory i ustawienia potrzebne do wyświetlania tweetów na stronie głównej), Google (identyfikatory do obsługi wyszukiwarki Google Custom Search, informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl) oraz pliki cookies wysyłane przez system WordPress (służące do wyświetlania komunikatu o ciasteczkach).

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, w Państwa przeglądarce będą umieszczane pliki cookies. Można to wyłączyć poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Twoje dane gromadzone za pomocą plików cookies przetwarzamy również do celów analitycznych i statystycznych, co oznacza prowadzenie analiz zachowań oraz aktywności użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności naszej strony. W tym przypadku dane będą również przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej.

Informacje  zawarte w plikach cookies nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora.

Możesz w każdym momencie usunąć umieszczone pliki cookies lub zablokować umieszczanie plików cookies za pomocą opcji dostępnych w Twojej przeglądarce internetowej.

Nie używamy plików cookies w celach profilowania użytkowników, a w szczególności kierowania do użytkowników ogłoszeń reklamowych uzależnionych od sposobu korzystania ze strony internetowej.

Adresy IP

Nasz serwer automatycznie zapisuje w logach systemowych adresy IP wszystkich użytkowników odwiedzających stronę. Logi systemowe wykorzystywane są w celu zapewnienia poprawnego działania serwera. Na podstawie danych z logów systemowych nie mamy możliwości bezpośredniego poznania Twoich danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres), ale możemy w pewnych sytuacjach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa uzyskać takie dane od dostawcy usług internetowych.

Na naszej stronie są zamieszczone wtyczki Twittera oraz Google Custom Search, które służą lepszej prezentacji informacji o naszej Spółce (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit f). Ich funkcjonowanie powoduje, że po wejściu na naszą stronę serwisy Twittera oraz Google otrzymują automatycznie numery IP osób odwiedzających naszą stronę.

Ogłoszenia o pracy

Na naszej stronie jest także możliwość wysłania aplikacji na wolne stanowisko pracy przez maila. W przypadku nawiązania kontaktu z nami w taki sposób , Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób opisany na tej stronie.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW, w tym serwisów społecznościowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach, ponieważ nimi nie administrujemy. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z konkretną polityka prywatności, która tam została ustalona. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu PKP Informatyka.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji. Poprzednie wersje strony z dnia: 29.03.2019.

Do pobrania