Projekt MaaSive to część programu innowacyjnego SHIFT2RAIL IP4 – „IT dla atrakcyjnej kolei”, która znacząco przyczynia się do osiągnięcia celu programu, jakim jest wzrost atrakcyjności kolei poprzez wdrażanie lub ulepszanie zintegrowanych rozwiązań informatycznych służących multimodalnym podróżom w modelu „door to door”.

MaaSive to kontynuacja prac zrealizowanych w ramach poprzednich projektów, (AttrackTive i Co-Active) w zakresie unowocześniania rozwiązań informatycznych dedykowanych rezerwacji i sprzedaży biletów, zakupów podczas podróży, a także jej śledzenia oraz usługi asystenta podróżnego.

MaaSive dąży do:

 1. Ulepszenia struktury programu IP4 poprzez integrację nowych funkcjonalności i trybów (pojazdy prywatne, tryby współdzielone itp.), zapewniając kompatybilność z istniejącymi już, starszymi systemami różnych dostawców usług transportowych,
 2. Wzbogacenia obsługi klienta, wprowadzając innowacje w interfejsie podróżnika, doświadczeniach i usługach. Ulepszenie i automatyzacja procesów dotyczących praw pasażerów, w tym w sytuacjach takich jak opóźnienia lub odwołania,
 3. Wdrożenia nowych technologii w zakresie weryfikacji biletów, wspierania interoperacyjności między różnymi dostawcami i ograniczenie interakcji między podróżującymi a urządzeniami do weryfikacji poprawności,
 4. Zastosowania jednolitego podejścia w celu włączenia MaaS do ekosystemu IP4, zapewnienia kompatybilności i zgodności funkcjonalnej oraz zasad biznesowych z poprzednio opracowanymi projektami.

Rola PKP S.A. i PKP Informatyka w projekcie

Rolą obu podmiotów, posiadających kompetencje i doświadczenie w zakresie wdrażania i eksploatacji tzw. Wspólnego Biletu, jest współudział w rozwoju nowych technologii i rozwiązań dotyczących podróżowania w modelu „door to door”. Obie Spółki wnoszą do zespołu projektowego swoje doświadczenia m. in. w zakresie wykorzystania środowiska dla kodów QR, wytwarzania ich generatorów i walidatorów, szeregu zasad biznesowych dla różnych modeli podróży oraz rozliczeń między przewoźnikami. PKP Informatyka uczestniczy w projekcie jako Powiązana Strona Trzecia
PKP S.A.

Obszary zaangażowania:

 1. Usługi informacyjne dla podróżnych,
  1. Zarządzanie incydentami i zdarzeniami,
  1. Planowanie podróży, system sprzedaży i rezerwacji,
  1. Centrum rozliczeniowe pomiędzy usługodawcami,
  1. Walidacja mobilna, biometryczna itp.

Partnerzy w projekcie:

https://www.indracompany.com/sites/default/files/d7/Imagenes/Nueva_marca/SobreIndra/Innovacion/ProyectosInnovacion/Massive/socios_industriales.png

Informacje dodatkowe:

Projekt o numerze referencyjnym H2020-826385 finansowany jest z programu Horyzont2020 przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy Shift2Rail.