PKP Informatyka po raz kolejny z sukcesem przeszła audyty recertyfikacyjne przeprowadzone przez jednostkę certyfikującą DNV GL Business Assurance  ZSZ: ISO 9001:2015; ISO/IEC 27001:2013 oraz okresowy ISO/IEC 20000-1:2011.

Otrzymane certyfikaty ISO potwierdzają, że Spółka działa zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych, spełnia wymagania ustawowe i kontraktowe.

Posiadanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania to zarówno satysfakcja, jak i motywacja do dalszego rozwoju produktów i usług PKP Informatyka oraz zadowolenia  obecnych i przyszłych Klientów.

Zakres otrzymanych certyfikatów:

  • ISO 9001:2015 – Usługi integratorskie systemów informatycznych, usługi cyberbezpieczeństwa, doradztwo i konsulting w zakresie usług informatycznych, udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej, serwis techniczny i aplikacyjny.
  • ISO/IEC 20000-1:2011 – System zarządzania usługami zapewniający wsparcie i zarządzania usługami IT: cyberbezpieczeństwa, doradztwa i konsultingu w zakresie usług informatycznych, udostępniania infrastruktury teleinformatycznej, serwisu technicznego i aplikacyjnego zgodnie z katalogiem usług.
  • ISO/IEC 27001:2013 – Usługi integratorskie systemów informatycznych, usługi cyberbezpieczeństwa, doradztwo i konsulting w zakresie usług informatycznych, udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej, serwis techniczny i aplikacyjny, w odniesieniu do Deklaracji Stosowania wersja 5.6 z dnia 15.10.2020.