Zapraszamy do udziału w części otwartej posiedzenia Rady Polityki IT, które odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie PKP S.A. Al. Jerozolimskie 142A w Warszawie.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad współpracy Rady Polityki IT z kluczowymi dostawcami i producentami technologii IT branży kolejowej w warunkach aktualnej sytuacji gospodarczej i  geopolitycznej.

W trakcie posiedzenia zaplanowane są wystąpienia Członków Zarządów spółek kolejowych  Sygnatariuszy Porozumienia IT, a także ekspertów  instytucji odpowiedzialnych za obszar cyberbezpieczeństwa branży kolejowej.

Częścią posiedzenia będzie również panel dyskusyjny „Cyberbezpieczeństwo sektora kolejowego”.

Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa przedstawicieli kluczowych firm IT (dostawców technologii) do udziału w panelu – wraz z przedstawicielami Spółek Grupy PKP i PKP PLK oraz  ekspertów  instytucji odpowiedzialnych za obszar cyberbezpieczeństwa państwa.

Przedstawiciele firmy IT działających na ryku kolejowym będą mieli również możliwość zaprezentowania rozwiązań  dedykowanych branży kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów:

  • cyberbezpieczeństwo,
  • infrastruktura krytyczna,
  • prywatna chmura kolejowa,
  • rekomendowany model współpracy z Radą Polityki IT reprezentującą spółki Grupy PKP i PKP PLK.

Deklarację udziału w formie panelu bądź prezentacji prosimy zgłaszać na adres sekretariatik@it-pkp.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r.