Zakres usług

  • Wytwarzanie dedykowanego oprogramowania
  • Wdrażanie i integracja systemów
  • Budowa sieci komputerowych i centrum przetwarzania danych
  • Bezpieczeństwo i monitoring
  • Wsparcie użytkowników
  • Systemy sprzedaży biletów

100

systemów
i aplikacji

46

kluczowych usług

182

umowy utrzymaniowe

10

kierowników projektów

50

baz danych

Utrzymanie

Zapewniamy ciągłość działania usług IT na poziomie I, II i III linii wsparcia.

Nasz zespół tworzą głównie administratorzy systemów, aplikacji, baz danych i sieci. Działamy w tle, ale nasza praca determinuje funkcjonowanie kluczowych dla rynku kolejowego systemów i aplikacji, np. systemu rezerwacji i sprzedaży biletów, systemu obsługi przewozu przesyłek towarowych.

Działamy z dużą determinacją nastawioną na wysokie wskaźniki SLA.

Security Operations CenterWięcej informacji

W oparciu o zespół specjalistów pracujący w trybie 24/7 oraz systemy monitorowania infrastruktury i usług realizujemy świadczenie usługi Security Operations Center (SOC). Zarządzamy incydentami bezpieczeństwa, monitorujemy krytyczne elementy infrastruktury IT (z wykorzystaniem systemów własnych lub systemów klienta), weryfikujemy poprawność działania usług i procesów, symulację działania systemów, symulację działania użytkowników oraz monitoring obciążenia łączy internetowych, sieci LAN, systemów i serwerów. Naszym monitoringiem objętych jest aktualnie 460 systemów/obiektów.

Platforma SAP

Pełnimy funkcje Partnera SAP, posiadamy aktualne akredytacje SAP PartnerEdge pozwalające na sprzedaż licencji SAP oraz dostarczanie usług wdrożeniowych do Klientów.

Posiadamy doświadczenie w projektach wdrożeniowych systemu SAP zrealizowanych w spółkach Grupy PKP w zakresie podstawowych obszarów biznesowych, takich jak: Finanse i Księgowość, Kontroling, Fakturowanie, Środki Trwałe, Zakupy i Magazyn, Kadry i Płace.

BILKOM.pl

Bilkom.pl to zbudowana przez nas platforma sprzedaży biletów kolejowych. To jedyny sklep internetowy, w którym klienci kolei mogą kupić bilety w ramach oferty Wspólny Bilet oraz Pakiet Podróżnika. Do Bilkomu sukcesywnie dołączamy kolejnych przewoźników, a także wdrażamy nowe usługi zwiększające wygodę podróży.