20 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji, NIK, Policji, PKP PLK i PKP Informatyka. Została przedstawiona informacja na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, związanych z funkcjonowaniem transportu kolejowego oraz działań podjętych w tym zakresie, w kontekście tworzenia Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa. Relację z posiedzenia Komisji można przeczytać w następujących mediach: