Ekspert ds. Architektury IT

Miejsce pracy (miasto)

Warszawa

Opis zadań

• Wykonywanie analiz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych tworzonego oprogramowania w warstwie aplikacji, baz danych i mechanizmów integracyjnych;
• Projektowanie architektury oprogramowania zgodnie z przyjętą strategią i standardami technologicznymi;
• Definiowanie funkcjonalności oprogramowania i jego składowych;
• Tworzenie oprogramowania zgodnie z przyjętą architekturą i wymaganą funkcjonalnością;
• Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej oraz użytkowej oprogramowania;
• Rozszerzanie funkcjonalności i optymalizacja oprogramowania;
• Udział i współpraca z innymi zespołami w ustalonym zakresie, przy wdrażaniu oprogramowania;
• Estymowanie nakładu pracy wymaganego do realizacji zadań;
• Zachowanie staranności i dbałości o jak najlepszą jakość tworzonego oprogramowania;
• Zgłaszanie inicjatyw w zakresie optymalizacji i poprawy jakości oprogramowania;
• Zgłaszanie inicjatyw dotyczących innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań dotyczących procesu wytwórczego oprogramowania.

Wymagania:

• Doświadczenie w tworzenia rozwiązań informatycznych dużej skali;
• Doświadczenie w modelowaniu architektury, mile widziana znajomość modelowania architektury korporacyjnej (np. Togaf )Znajomość wzorców projektowych;
• Znajomość mechanizmów zapewniających: High Avaibility, Scalability, Reusability;
• Bardzo dobra znajomość technologii JavaEE;
• Bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych;
• Wysoka umiejętność planowania etapów rozwoju oprogramowania z naciskiem na szacowanie pracochłonności przy dużej nieoznaczoności i zmienności wymagań;
• Umiejętność wykonywania analiz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych tworzonego oprogramowania w warstwie aplikacji, baz danych i mechanizmów integracyjnych;
• Umiejętność projektowania architektury oprogramowania zgodnie z przyjętą strategią i standardami technologicznymi;
• Umiejętność definiowania funkcjonalności oprogramowania i jego składowych;
• Zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania wielopoziomowych problemów;
• Umiejętność pracy w metodologii SCRUM;
• Znajomość baz danych.

Oferujemy:

• Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
• Szkolenia i rozwój
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
• Bardzo atrakcyjna lokalizacja i budynek (przy dworcu Warszawa Zachodnia)
• Ambitne wyzwania.
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – kursy, szkolenia.
• Dofinasowanie opieki medycznej oraz MultiSportu.
• Dofinansowanie okularów.
• Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – pożyczki bez procentu.
• 99% zniżki na bilety kolejowe.
• Bogaty ZFŚS: dofinansowanie do: wypoczynku, żłobka, przedszkola, studiów.
• Nagrody jubileuszowe.
• Bonusowe 3 dni wolne od pracy.
• Gwarantujemy dobrą atmosferę.

Aplikuj

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentach rekrutacyjnych.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.