Akredytacja

Posiadane certyfikaty ISO potwierdzają, że PKP Informatyka działa zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych oraz spełnia wymagania ustawowe i kontraktowe. PKP Informatyka jako jedni z pierwszych w Polsce, wdrożyła normę ISO 27001 i potwierdziła to certyfikacją w 2007 roku.

Symbol ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013 – Usługi integratorskie systemów informatycznych, usługi cyberbezpieczeństwa, doradztwo i konsulting w zakresie usług informatycznych, udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej, serwis techniczny i aplikacyjny.

Symbol ISO/IEC 20000-1:2018

ISO/IEC 20000-1:2018 – System zarządzania usługami zapewniający wsparcie i zarządzania usługami IT: cyberbezpieczeństwa, doradztwa i konsultingu w zakresie usług informatycznych, udostępniania infrastruktury teleinformatycznej, serwisu technicznego i aplikacyjnego zgodnie z katalogiem usług.

Symbol ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 – Usługi integratorskie systemów informatycznych, usługi cyberbezpieczeństwa, doradztwo i konsulting w zakresie usług informatycznych, udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej, serwis techniczny i aplikacyjny.