Informujemy, że nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP Informatyki. Z dniem 9 października 2014 roku panią Małgorzatę Dzięgielewską, która sprawowała funkcję członka rady, zastąpił pan Paweł Jasiński, zatrudniony w Departamencie Analiz Rynkowych w PKP S.A.