Informujemy, że zmianie uległ adres siedziby PKP Informatyka spółka z o.o. z dotychczasowego na:

PKP Informatyka spółka z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.