W dniach 13-15 marca 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym „STOK” w Wiśle odbędzie się XVI konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na kolei”. PKP Informatyka jest partnerem wydarzenia. 

Już szesnasty raz specjaliści z zakresu telekomunikacji i informatyki kolejowej spotkają się na konferencji organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Konferencja organizowana przez Izbę to największa w Polsce, kolejowa platforma wymiany informacji pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem, zarządcą i użytkownikiem. Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie poświęconej wydarzeniu pod adresem: www.telematykanakolei.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji i zapraszamy do odwiedzenia stoiska PKP Informatyka.