Tadeusz Turzyński
Prezes Zarządu

Od ponad 40 lat związany zawodowo z sektorem kolejowym. Zajmował szereg stanowisk eksperckich, menadżerskich i kierowniczych w Dyrekcji Generalnej PKP, Centralnym Ośrodku Informatyki Kolejnictwa PKP, PKP Informatyka spółka z o.o. oraz PKP S.A. Od stycznia 2016 roku zajmował stanowisko dyrektora Biura Teleinformatyki PKP S.A. Posiada wykształcenie wyższe, o specjalności Zarządzanie procesami informatycznymi oraz Administracja. Ukończył kursy m.in. kurs dla członków rad nadzorczych i kurs dla głównych księgowych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej koordynował wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych w spółkach kolejowych. 26 marca 2019 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

Anna Sabina Wojciechowska
Członek Zarządu

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w branży IT. Do PKP Informatyka dołączyła w 2015 r., jako koordynator, a następnie dyrektor ds. Rozwoju oprogramowania. Od marca 2019 r. piastuje stanowisko członka zarządu.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w firmach ICL, Fujitsu Services oraz S&T Services Polska z siedzibą w Austrii, gdzie w latach 1992–2010 zajmowała kolejno stanowiska menedżera, dyrektora, a następnie członka zarządu odpowiedzialnego za linię biznesową „Infrastruktura i Usługi IT”. W latach 2010-2014, w związku z czasowym pobytem za granicą, pracowała na stanowisku Konsula polskiej ambasady w Paryżu, odpowiedzialnego za zespół prawny.

Ukończyła Informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Radosław Zawierucha
Członek Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi w branży telekomunikacyjnej – PTK Centertel oraz Orange Polska (2002-2017). Zajmował się utrzymaniem, wdrożeniem i rozwojem systemów wspierających procesy obsługi klienta (CTI, IVR, CRM, Quality Management, Risk Management). Specjalizował się w usprawnieniach procesów call center oraz narzędzi self-service. Koordynował proces połączenia spółek Telekomunikacja Polska i PTK Centertel w obszarze związanym z obsługą klienta. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiował na Wydziale Zarządzania UW. Ukończył Podyplomowe Studia w zakresie administracji i samorządu terytorialnego w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

Rada Nadzorcza

  • Andrzej Olszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Butwicka – Członek Rady Nadzorczej
  • Jacek Iwański – Członek Rady Nadzorczej
  • Maria Nowicka – Członek Rady Nadzorczej
  • Witold Pyrgiel – Członek Rady Nadzorczej