Podpisaliśmy pierwszą umowę sprzedaży usług monitorowania.

Dla przypomnienia – na przełomie roku uruchomiliśmy profesjonalne Centrum Monitoringu, w którym w trybie 24/7/365 nasi operatorzy monitorują krytyczne systemy i usługi oferowane Klientom. Dzisiaj monitorujemy między innymi ok. 350 systemów i aplikacji, 2500 usług oraz 30 baz danych.

Stworzenie Centrum Monitoringu przyczyniło się do rozszerzenia naszej oferty produktowej. Z usługami monitorowania systemów, infrastruktury, baz danych itp. wychodzimy do Klientów.

Beneficjentem naszych usług jest PKP Intercity. W ramach podpisanej umowy monitoringiem zostały objęte wybrane elementy systemu rezerwacji i sprzedaży biletów.