Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. zostały laureatem programu JAKOŚĆ ROKU 2014 w kategorii PRODUKT za Kiosk Pocztowy KN-1800.
Kiosk Pocztowy to urządzenie przeznaczone do zabudowy lub wolno stojące. Służy do samoobsługowego nadawania listów zwykłych i rejestrowanych oraz paczek. Może być wyposażone w dodatkowe funkcjonalności, zgodnie z wymaganiami Klientów i w granicach możliwości technicznych oraz dostępnych technologii.
Użytkownik, korzystając z intuicyjnego interfejsu, na który składają się ekran dotykowy i komunikaty głosowe, określa dane konieczne do prawidłowego nadania i opłacenia przesyłki. Urządzenie w sposób automatyczny weryfikuje wagę przesyłki, określając cenę usługi zgodną z taryfą opłat. Następnie użytkownik uiszcza opłatę w wybranej formie: za pomocą gotówki lub karty płatniczej w sposób stykowy lub bezstykowy. Co ważne, w przypadku płatności gotówką, automat wydaje resztę w bilonie i banknotach. Na koniec użytkownik otrzymuje samoprzylepne etykiety adresowe i znak opłaty.
Wszystkie wykonane czynności po skanowaniu kodów na etykietach są rejestrowane i potwierdzone dowodem zapłaty oraz – jeśli to konieczne – dowodem nadania.
Po weryfikacji przesyłka jest automatycznie przenoszona do komory, z której nadane przesyłki są cyklicznie pobierane przez operatora pocztowego.