Usprawnianie zarządzania, unowocześnianie infrastruktury, wzrost bezpieczeństwa oraz podniesienie komfortu podróży – to cztery filaru programu „Twoja Kolej”, przygotowanego przez Grupę PKP, który będzie realizowany do 2015 roku. Szczegóły programu są dostępne na specjalnej, dedykowanej stronie www.twojakolej.pkp.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego dla rozwiązania „Po prostu BILET” jest PKP Informatyka – największy dostawca usług IT dla sektora transportowo-logistycznego w Polsce. To jedna z największych zmian w systemie rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów zrealizowana przez spółkę w ciągu ostatnich lat. Obejmuje wszystkie dostępne kanały sprzedaży biletów. Do tej pory moduły zakupu biletu i miejscówki funkcjonały niezależnie. Zadaniem PKP Informatyki była m.in. integracja tych dwóch funkcjonalności. Więcej informacji na: www.pkp-informatyka.pl