W związku z przejęciem Systemu Planowania Podróży HAFAS przez PKP Informatykę, wczoraj w nocy nastąpiło pełne przełączenie systemu ze środowiska TK Telekom na środowisko PKP Informatyki. Prace rozpoczęliśmy po godz. 22:00, a zakończyliśmy o godz. 4:00.

Przełączenie Systemu Planowania Podróży HAFAS zakończyło się pełnym sukcesem.

Proces przełączenia został przez nas starannie przygotowany i przetestowany. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Poszczególne usługi bazujące na oprogramowaniu HAFAS (Bilkom, Sitkol, pozostałe) były przełączane sekwencyjnie i każdorazowo dedykowany zespół sprawdzał ich dostępność. Po potwierdzeniu ciągłości działania danej usługi, przełączana była kolejna.

Usługi zostały przełączone w sposób niezauważalny dla użytkowników końcowych, czyli podróżnych sprawdzających połączenia kolejowe na stronie www.rozklad-pkp.pl.

Po przełączeniu usług zostały wykonane testy pomigracyjne, które potwierdziły ciągłość działania usług. W tej chwili następuje stabilizacja środowiska. Nowe środowisko jest monitorowane całodobowo przez nasze Centrum Monitoringu.

Do końca maja br. będą utrzymywane i aktualizowane dwa bliźniacze środowiska, tj. PKP Informatyki i TK Telekom, co jest dla naszych Klientów dodatkową gwarancją zachowania ciągłości działania usług.