Lokalizacja
 • Warszawa
Opis zadań
 • Przygotowywanie projektów dokumentów i pism.
 • Tworzenie i prowadzenie zestawień w Excelu.
 • Drobne tłumaczenia z języka angielskiego.
 • Kompletowanie i przygotowywanie dokumentów, wniosków, pism.
 • Wsparcie w przyjmowaniu korespondencji przeznaczonej do wysłania (rejestracja w rejestrze kancelaryjnym, ekspedycja poczty oraz stała wymiana korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego).
 • Wsparcie w przyjmowaniu gości oraz obsługa spotkań.
 • Wsparcie w organizacji spotkań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Koordynacja zadań zleconych przez przełożonego.
 • Zastępstwo w sekretariacie Zarządu Spółki.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe – kierunek administracja.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dyspozycyjność.
 • Wysokie umiejętności organizacyjne i samodzielność w działaniu.
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów.
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki.
 • Wysoka kultura osobista oraz łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Mile widziane oferty od studentów.
Oferujemy
 • Pracę w zespole o wysokich kompetencjach zawodowych.
 • Wysokość wynagrodzenie zależna od doświadczenia, wykształcenia i kompetencji.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 • Odpowiedzialną rolę w firmie planującej dalszy i intensywny rozwój.
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę.
 • Ambitne wyzwania.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Karta MultiSport.
 • 99% zniżki na bilety kolejowe.
 • Ruchomy czas pracy.
 • Bogaty ZFŚS.
 • Bonusowe 3 dni wolne od pracy.
 • Gwarantujemy dobrą atmosferę.

 

Zgłoszenie należy kierować na adres: rekrutacja@pkpik.pl

W tytule proszę zamieścić nazwę stanowiska.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentów rekrutacyjnych.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dodatkowej wyraźnej zgody, o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie”.

Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych lub realizacji przysługujących Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez PKP Informatyka spółka z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@it-pkp.pl, tel. 22 392-45-18 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy przekazaliście Państwo swoje dane osobowe w zakresie wykraczającym poza wykaz zawarty w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,

a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pełną informację na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.