PKP Informatyka spółka z o.o. informuje, że Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2017 r. zabezpieczył dowód w postępowaniu sądowym z powództwa spółki przeciwko Gminie Miastu Koszalin o zapłatę wynagrodzenia w wysokości ponad 9 mln zł za realizację systemu ITS w Koszalinie.

Zabezpieczenie dowodu nastąpiło poprzez dopuszczenie opinii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Oznacza to, że do czasu rozstrzygnięcia postępowania Gmina Miasto Koszalin nie może ingerować w oddany przez PKP Informatykę system ITS. Jednocześnie przypominamy, że 5 sierpnia 2016 r. PKP Informatyka spółka z o.o. skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie pozew przeciwko Gminie Miastu Koszalin o zapłatę wynagrodzenia za system ITS w Koszalinie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu.