21 stycznia br. Pan Andrzej Mrówczyński złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy. Andrzej Mrówczyński zostanie doradcą zarządu KZŁ.

PKP Informatyka, nabywając 100% udziałów Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy, przystąpiła do realizacji strategii wspólnego rozwoju obu spółek, uwzględniając m.in. działalność na większą niż dotąd skalę oraz nowe obszary rynku. Pan Andrzej Mrówczyński był aktywnym uczestnikiem tych prac, jednak w ich trakcie podjął decyzję, iż w tak dynamicznie zmieniających się okolicznościach właściwszą formą współpracy z nowym właścicielem będzie funkcja doradcza.

– Pan Andrzej Mrówczyński pozostanie w Kolejowych Zakładach Łączności w roli doradcy zarządu. Jestem pewny, że jego wizja oraz zaangażowanie w istotny sposób będą nadal wpływać na rozwój tej spółki. Wierzę, że wspólnie otwieramy nowy rozdział działalności KZŁ i PKP Informatyki. Jednocześnie chciałbym podziękować mu za jego dotychczasową pracę na stanowisku prezesa KZŁ – mówi Sławomir Nowicki, prezes zarządu „PKP Informatyka” spółka z o.o.

Nowy prezes zarządu Kolejowych Zakładów Łączności zostanie wybrany zgodnie z obowiązującymi w spółce procedurami. Informacja na ten temat zostanie podana do publicznej wiadomości w ciągu kilku najbliższych tygodni.