Profil firmy

Naszą przewagą jest kilkudziesięcioletnie doświadczenie i wiedza o sposobie prowadzenia działalności przez firmy funkcjonujące na rynku kolejowym.

Zapewniamy ciągłość działania systemów i aplikacji kluczowych dla funkcjonowania kolei w Polsce – m.in. systemu rezerwacji i sprzedaży biletów kolejowych, systemu obsługi przesyłek towarowych.

24 h/dobę dbamy o bezpieczeństwo usług, które powierzyli nam nasi Klienci. Monitorujemy krytyczne dla kolei systemy, aplikacje i infrastrukturę IT w nowoczesnym Security Operations Center.

Jesteśmy doradcą i partnerem technologicznym, który rozumie potrzeby Klienta, ustawodawcy i dostawcy usług transportowych. Bazując na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w branży kolejowej, dbamy, aby nasze rozwiązania były zgodne z regulacjami polskimi i unijnymi. Nasze projekty realizujemy w oparciu o metodykę Prince 2 z elementami metodyk zwinnych (AGILE).

Wszystkie usługi realizujemy w ramach trzech linii biznesowych:

Kolejowych przewozów pasażerskich
Kolejowych przewozów towarowych
Zarządzania przedsiębiorstwem

Misja

Misją PKP Informatyka spółka z o.o. jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb biznesowych swoich klientów szczególnie w zakresie rynku kolejowego poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług IT opartych o innowacyjne technologie i stałe doskonalenie kompetencji

Wizja

Wizją PKP Informatyka jest rozwijanie w perspektywie długookresowej swoich usług poprzez dobre rozumienie biznesu klientów, szczególnie w zakresie potrzeb rynku kolejowego pasażerskiego i towarowego oraz stosowanie innowacyjnych technik informatycznych. Misja jest realizowana przez Spółkę poprzez następujące cele:

  • Utrzymanie roli największego w Polsce dostawcy usług IT dedykowanych głównie firmom działającym na rynku transportowo-logistycznym.
  • Uzyskanie statusu spółki pierwszego wyboru w Grupie PKP i silnej pozycji na rynku usług IT, poprzez innowacyjność, integrację i wysoką jakość rozwiązań.
  • Stały rozwój kompetencji i jakości usług oraz zwiększenie udziału w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w oparciu o technologie informatyczne, w tym outsourcingu dla innych sektorów, np. publicznego.
  • Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji świadczonych usług poprzez za-pewnienie poufności, dostępności i integralności.
  • Zapewnienie ciągłości świadczenia usług przez Spółkę.
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o wysoką jakość oferowanych usług, potencjał intelektualny, wiedzę i umiejętności pracowników oraz doświadczenie i stosowanie dobrych praktyk.

Realizacja wizji jest wspomagana przez wdrożony i stale doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1.