Profil firmy

Naszą przewagą jest kilkudziesięcioletnie doświadczenie i wiedza o sposobie prowadzenia działalności przez firmy funkcjonujące na rynku kolejowym.

Zapewniamy ciągłość działania systemów i aplikacji kluczowych dla funkcjonowania kolei w Polsce – m.in. systemu rezerwacji i sprzedaży biletów kolejowych, systemu obsługi przesyłek towarowych.

24 h/dobę dbamy o bezpieczeństwo usług, które powierzyli nam nasi Klienci. Monitorujemy krytyczne dla kolei systemy, aplikacje i infrastrukturę IT w nowoczesnym Security Operations Center.

Jesteśmy doradcą i partnerem technologicznym, który rozumie potrzeby Klienta, ustawodawcy i dostawcy usług transportowych. Bazując na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w branży kolejowej, dbamy, aby nasze rozwiązania były zgodne z regulacjami polskimi i unijnymi. Nasze projekty realizujemy w oparciu o metodykę Prince 2 z elementami metodyk zwinnych (AGILE).

Wszystkie usługi realizujemy w ramach trzech linii biznesowych:

Kolejowych przewozów pasażerskich
Kolejowych przewozów towarowych
Zarządzania przedsiębiorstwem