10 stycznia 2018 r. w siedzibie PKP Informatyka spółka z o.o. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu RP. Posłowie zapoznali się z informacją Prezesa Zarządu PKP Informatyka, Tomasza Miszczuka, dotyczącą zagrożeń, incydentów oraz monitorowania bezpieczeństwa kolejowej krytycznej infrastruktury IT.

Pierwszym punktem wizyty przedstawicieli Sejmu RP była prezentacja Centrum Monitoringu (Security Operations Center). W SOC PKP Informatyka przez 24h na dobę pracuje zespół osób, który zapewnia bezpieczeństwo programów i aplikacji IT obsługujących sektor kolejowy w Polsce. Podczas swojego wystąpienia Prezes PKP Informatyka, Tomasz Miszczuk, przedstawił dotychczasowe sukcesy spółki, omówił zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, a także nakreślił plany na przyszłość. W drugiej części wyjazdowego posiedzenia posłowie zadawali pytania dotyczące profilu działalności spółki.

Wizyta parlamentarzystów była doskonałą okazją do zaprezentowania przygotowywanej przez PKP Informatyka nowej aplikacji, dzięki której podróżni będą mogli dokonywać zakupu m.in. wspólnego biletu PKP Intercity, PolRegio i trójmiejskiej SKM w internecie. – Aplikacja Bilkom to rozwinięcie przygotowanego przez PKP Informatyka Pakietu Podróżnika, który od września jest dostępny w kasach biletowych przewoźników. Już w przyszłym tygodniu Wspólny Bilet będzie można zakupić także w sieci. Cieszę się, że Komisja Infrastruktury mogła zapoznać się z naszymi osiągnięciami – powiedział po posiedzeniu Komisji Tomasz Miszczuk, Prezes PKP Informatyka.

Komisja Infrastruktury jest jedną z 29 komisji stałych Sejmu RP. Do zakresu działania Komisji należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego i powietrznego, poczty oraz geodezji i kartografii. Pracami Komisji kieruje poseł Bogdan Rzońca.