PKP Informatyka, Kolejowe Zakłady Łączności oraz Politechnika Lubelska zawarły porozumienie o współpracy edukacyjnej i naukowo-badawczej

22 maja br. PKP Informatyka, Kolejowe Zakłady Łączności oraz Politechnika Lubelska podpisały porozumienie o współpracy, mające na celu rozwój potencjału innowacyjnego poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczych w zakresie nowoczesnych technologii oraz edukacji.

Porozumienie sygnowali:
– w imieniu Politechniki Lubelskiej – JM Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko,
– w imieniu PKP Informatyki – Prezes Zarządu, Tomasz Miszczuk oraz prokurent, Andrzej Wiśniewski,
– w imieniu KZŁ Bydgoszcz – Prezes Zarządu, Krzysztof Magierowski.

Podpisując porozumienie, strony wyraziły wolę nawiązania współpracy w obrębie dyscyplin naukowych, będących w obszarze ich zainteresowania. Będą pracować nad rozbudową funkcjonalności stacji ładowania pojazdów elektrycznych, o której pisaliśmy wcześniej. Ponadto, opracują system do diagnostyki zespołów napędowych lokomotyw elektrycznych. Istotnym zagadnieniem ma być również cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych.

Na współpracy skorzystają także studenci, którzy będą mogli podjąć praktyki i staże w obydwu spółkach.

Dodatkowo udostępniamy materiał opublikowany na stronie Radia Lublin: http://radio.lublin.pl/news/5922c4dd83ba88681e3c9869