Od 1 stycznia 2016 r. PKP Informatyka jest złotym partnerem Intel Security – jednego z czołowych dostawców rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, m.in. powszechnie znanego oprogramowania antywirusowego McAfee.

Aby zostać złotym partnerem Intel Security PKP Informatyka musiała spełnić wymogi formalne i wykazać się kompetencjami w zakresie produktów McAfee, w tym uzyskać wymagane certyfikaty z zakresu technicznego i sprzedaży. Pracownicy PKP Informatyki musieli zdać egzaminy on-line w każdej z 3 grup kompetencji: Endpoint Security, Network Security, Security Management.

Intel Security, doceniając kompetencje oraz zrealizowane już projekty wdrożeń produktów McAfee, od razu przyznał PKP Informatyce partnerstwo na poziomie „gold”.

Intel Security nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio, lecz za pomocą sieci partnerów. W zależności od kompetencji i obrotów przydzielane są odpowiednie poziomy partnerstwa: „silver”, „gold”, „platinum”. Im wyższy poziom partnerstwa, tym większe korzyści dla partnera.

PKP Informatyka jako złoty partner ma prawo sprzedawać i wdrażać produkty Intel Security.

Jako partnerowi o statusie GOLD z automatu przysługują nam określone zniżki. W przypadku większych zamówień lub ważnych klientów możemy występować do Intel Security o indywidualne rabaty – mówi Sebastian Bukowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PKP Informatyka.

Intel Security zajmuje się tworzeniem i sprzedażą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT. W 2011 roku w jego struktury została włączona firma McAfee. Intel Security działa globalnie. Do najbardziej popularnych rozwiązań należą: ochrona endpoint – nr 1 w raporcie Gartnera (w tym antywirus, host IPS, kontrola urządzeń itp.), Intrusion Prevention System, sandbox, SIEM, Data Loss Prevention, Web Security i wiele innych. Intel Security na tle innych producentów rozwiązań bezpieczeństwa wyróżnia się tym, że stworzył szynę integracyjna – DxL, umożliwiającą pełną integrację systemu bezpieczeństwa, w którym poszczególne komponenty współdziałają ze sobą i wymieniają się informacjami.