Kolejowe Zakłady Łączności znalazły się w grupie kapitałowej PKP Informatyka. Umowa nabycia 100% udziałów tej spółki została zawarta pomiędzy „PKP Informatyka” spółka z o.o. a PKP S.A.

Integracja tych blisko ze sobą współpracujących firm ma przynieść efekt synergii i umożliwić zaoferowanie klientom kompleksowych rozwiązań m.in. w zakresie:

  • wielokanałowych systemów sprzedaży biletów,
  • dynamicznej informacji pasażerskiej (urządzenia, systemy, serwis) dla dużych, małych i średnich dworców kolejowych oraz przystanków osobowych,
  • elementów Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) dla dużych i średnich miast,
  • parkomatów i systemów poboru opłat.

– Dzięki powiązaniu naszych firm powstała grupa kapitałowa, która wysoką jakością swoich produktów może z powodzeniem konkurować z zagranicznymi dostawcami rozwiązań z zakresu dynamicznej informacji pasażerskiej, systemów sprzedaży biletów czy urządzeń poboru opłat. Naszą ambicją jest również aktywne wsparcie strategicznych projektów Grupy PKP w zakresie poprawy satysfakcji oraz jakości obsługi klienta, a także zwiększenia poziomu bezpieczeństwa – podkreśla Łukasz Grzesło, Członek Zarządu ds. Handlowych „PKP Informatyka” spółka z o.o.

Kolejowe Zakłady Łączności jako podmiot grupy kapitałowej PKP Informatyka znacznie wzmocnią swoją pozycję na rynku.

– Dzięki tej transakcji zwiększymy naszą zdolność do udziału w większych postępowaniach przetargowych, poszerzymy grupę odbiorców dla naszych produktów oraz będziemy mogli zainwestować w prace badawczo-rozwojowe w najbardziej perspektywicznych obszarach naszej działalności – dodaje Andrzej Mrówczyński, Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności sp. z o.o.

Na przełomie 2011 i 2012 roku PKP Informatyka wspólnie z Kolejowymi Zakładami Łączności z sukcesem zakończyła projekty obejmujące dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na dworcach: Warszawa Centralna, Szczecin Główny i Poznań Główny. Połączenie obu podmiotów jest przykładem optymalizacji działalności Grupy PKP w zakresie usług informatycznych świadczonych dla klientów zewnętrznych, jak i dla spółek Grupy.