W grudniu 2012 roku PKP Informatyka zakończyła pierwszy etap prac związanych z wdrożeniem sytemu płacowo-kadrowego (PK) w Przewozach Regionalnych. Z nowego systemu zostały wypłacone pierwsze wynagrodzenia.

System płacowo-kadrowy jest autorskim rozwiązaniem oferowanym przez PKP Informatykę. Pozwala na wprowadzenie indywidualnych funkcjonalności, zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami klienta. System został zaprojektowany w ten sposób, że mogą z niego korzystać zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa funkcjonujące na szeroko pojętym rynku, nie tylko w branży kolejowej. Aplikacja jest stale aktualizowana i udoskonalana.

Rozwiązanie zastosowane w Przewozach Regionalnych umożliwia między innymi centralne naliczanie wynagrodzeń, obsługę kadrową czy raportowanie. Łączy zadania, które dotychczas były rozproszone w różnych aplikacjach.

– System PK pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów i lepszą organizację pracy – podkreśla Beata Baer, kierownik projektu w Przewozach Regionalnych. – Przed nami drugi etap prac. Jego zakończenie zostało przewidziane na marzec 2013 roku. W ramach tego etapu zostaną uruchomione dwa dodatkowe moduły: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Urlopy. Jestem przekonana, że ich wdrożenie przebiegnie równie pomyślnie – dodaje.

Oddanie systemu PK w pełnym zakresie pozwoli na usprawnienie działań na linii pracodawca – pracownik z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb związanych z obsługą bieżącej działalności (listy płac, relacje z pracownikami), doskonaleniem zawodowym (szkolenia, motywowanie, zaangażowanie pracownika) i realizacją przyjętej strategii (wdrażanie rozwiązań zarządzania kadrami).

– Na rynku dostępnych jest wiele podobnych systemów. Należy jednak pamiętać o specyfice naliczania wynagrodzeńw grupie zawodowej, jaką są maszyniści czy konduktorzy. Jest to wymaganie, którego nie są w stanie spełnić tzw. „produkty z półki”. Dlatego odbiorca, wybierając system IT, musi powiązać go z rodzajem prowadzonej przez siebie działalności – mówi Andrzej Walczyk, kierownik projektu w „PKP Informatyka” spółka z o.o.