Na przełomie 2014 i 2015 roku firma postanowiła znacznie rozwinąć Centrum Monitoringu, czyli jednostkę odpowiedzialną za monitorowanie kluczowych systemów, aplikacji i infrastruktury firm funkcjonujących na rynku kolejowym, przede wszystkim przewoźników pasażerskich i towarowych.

Stawiamy na bezpieczeństwo i ciągłość działania krytycznych systemów i aplikacji naszych Klientów. Zainwestowaliśmy w nowe technologie oraz nowoczesne narzędzia poprawiające efektywność pracy operatorów. Z końcem stycznia 2015 roku Centrum osiągnęło sprawność operacyjną i świadczy usługi w trybie 24-godzinnym. Rozpoczęliśmy proces monitorowania krytycznych systemów i aplikacji kolejowych przewoźników pasażerskich i towarowych, a także infrastruktury – w tym np. obciążenie sieci, pracę serwerów, warunki środowiskowe w centrach przetwarzania danych – mówi Sebastian Bukowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa.

Monitoringiem został objęty m.in. system rezerwacji i sprzedaży biletów.

Klienci PKP Informatyki systematycznie otrzymują informacje o statusie monitorowanych usług drogą e-mailową i SMS.

Monitoring to działanie profilaktyczne. Stałe monitorowanie systemów, aplikacji czy infrastruktury umożliwia szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń, co pozwala zapobiec wystąpieniu niepożądanych zdarzeń.

Dbamy w ten sposób przede wszystkim o bezpieczeństwo Klientów, którzy powierzyli nam swoje systemy i aplikacje – podsumowuje Sebastian Bukowski.