PKP Informatyka, firma utrzymująca systemy i aplikacje kluczowe dla funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce, pomyślnie przeszła proces recertyfikacji w zakresie serwisu rozwiązań SAP.

Uzyskany certyfikat potwierdza, że PKP Informatyka świadczy usługi serwisowe dla swoich klientów zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi SAP.

Pierwszy certyfikat SAP Partner Center of Expertise firma uzyskała w 2011 roku. Recertyfikacja wymagała pomyślnego zakończenia audytu, który w czerwcu 2015 roku przeprowadzili w firmie audytorzy SAP Global Partner Operations. Badaniu zostały poddane zasoby techniczne PKP Informatyki (systemy wspierające obsługę zgłoszeń klientów od momentu ich rejestracji po realizację), organizacyjne (procedury obsługi serwisowej, czasy reakcji, czasy obsługi zgłoszeń) i kompetencje konsultantów, potwierdzone zdanymi egzaminami.

– PKP Informatyka świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązań SAP – od wdrożeń, przez utrzymanie, na obsłudze serwisowej użytkowników kończąc. Uzyskany przez firmę certyfikat potwierdza i daje naszym klientom gwarancję, że wdrożone przez nas rozwiązania są utrzymywane zgodnie z najwyższymi standardami, potwierdzonymi przez SAP – mówi Zyta Kionka-Wysocka, dyrektor zarządzająca Departamentem Rozwiązań Biznesowych. – Certyfikat został przyznany PKP Informatyce na kolejne dwa lata – dodaje.

Obsługa serwisowa w PKP Informatyce jest realizowana przez Zespół Service Desk, który pracuje
w trybie 24 h na dobę. Jest to tzw. pojedynczy punkt kontaktu, gdzie klienci firmy kierują zgłoszenia dotyczące eksploatowanych systemów i aplikacji. Zgłoszenia są obsługiwane przez wyspecjalizowane zespoły zgodnie ze standardami określonymi w umowach utrzymaniowych (wskaźniki SLA).

– Rokrocznie PKP Informatyka przeprowadza badania satysfakcji klienta. Ich wyniki są dla nas podstawą do wprowadzania działań doskonalących, usprawniających obsługę serwisową naszych klientów i podnoszących ich satysfakcję z realizowanych przez nas usług – podsumowuje Zyta Kionka-Wysocka.

Certyfikat