30 listopada br. PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na stacji Zakopane Spyrkówka.

Miło nam poinformować, że w tym postępowaniu złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę i uzyskaliśmy 100 punktów.

Zakres zamówienia, które będziemy realizować, obejmuje m.in.: uzgodnienie z PKP Intercity kompletnej dokumentacji projektowej, uzupełnienie mapy do celów projektowych związanych z zakresem elektroenergetyki, projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym.

Do przetargu, poza nami, stanęły jeszcze dwie firmy: Elektryka Informatyka Budowlana oraz Elektros.

PKP Informatyka będzie również odpowiedzialna za wykonanie materiałów przetargowych (SIWZ), uzyskanie niezbędnych zezwoleń: warunków przyłączenia do sieci, pozwolenia na budowę itp. oraz nadzór autorski nad pracami i ich odbiór.

Prace powinny zostać wykonane w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jest to kolejne po PKP S.A. zamówienie na wykonanie audytu modernizacji oświetlenia. Efekt naszych prac na koniec bieżącego roku będzie można zobaczyć na dworcach: Warszawa Wschodnia, Warszawa Wileńska i Lublin.