PKP Informatyka wprowadziła zasady postępowania przy przyjmowaniu i wręczaniu korzyści oraz prezentów przez pracowników i współpracowników. Jest to wewnętrzna regulacja wspomagająca proces budowy i rozwoju kultury organizacyjnej spółki.

Podstawowym celem wprowadzenia zasad jest unikanie sytuacji, które mogą stanowić potencjalny konflikt interesów lub budzić wśród osób przyjmujących i wręczających dany prezent wątpliwości co do intencji.

Regulowanie kwestii przyjmowania i wręczania prezentów to dzisiaj praktyka powszechna. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku firmy nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek ryzyko związane z utratą wizerunku i reputacji. Sposobem na zminimalizowanie tego ryzyka jest m.in. wprowadzanie wysokich standardów etycznych, zarządzanie konfliktem interesów, budowanie świadomości pracowników. Wszystkie te działania sprawiają, iż organizacja działa etycznie, transparentnie, przez co staje się wiarygodnym partnerem biznesowym.