17 sierpnia br. firmy PKP Informatyka i EUROLOOP podpisały list intencyjny o współpracy, której celem ma być podjęcie wspólnych działań, wykorzystujących technologię hyperloop w gospodarce, ze szczególnym ukierunkowaniem na rynek kolejowy.

List sygnowali: Tomasz Miszczuk, Prezes Zarządu PKP Informatyki i Marek Gutt-Mostowy, Prezes Zarządu EUROLOOP.

Współpraca obejmie inicjatywy badawczo-rozwojowe, wykorzystujące technologię hyperloop m.in. w sektorach: transportu, logistyki i usług e-commerce, budowę rozwiązań informatycznych opartych o technologię hyperloop, działania zmierzające do pozyskania finansowania z zewnętrznych źródeł, tworzenie nowych, innowacyjnych prototypów produktów i usług, a także ich komercjalizację.

– Kolej widzimy o generację dalej. Nie patrzymy na nią wyłącznie z poziomu szyn. Kolej to dla nas narzędzie rozwoju całej gospodarki, umożliwiające polskim firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej, stąd tak duże zainteresowanie koncepcją hyperloop – powiedział Tomasz Miszczuk, Prezes Zarządu PKP Informatyki.

Hyperloop to projekt nowego środka transportu pasażerskiego i towarowego, opartego na koncepcji przemieszczania specjalnie zaprojektowanych kapsuł tunelami.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza innowacyjna inicjatywa znajduje zainteresowanie wśród takich partnerów. Interdyscyplinarność naszego projektu oraz specyfika działalności specjalistów z PKP Informatyki dają nam bardzo szerokie pole do współpracy – podsumował Marek Gutt-Mostowy, Prezes Zarządu EUROLOOP.

EUROLOOP jest firmą, która powstała w oparciu o zespół rLoop, zwycięzcę prestiżowego konkursu ogłoszonego przez Elona Muska, miliardera promującego nowy środek transportu. W tej chwili firma planuje stworzenie pierwszego rozwiązania w Polsce. PKP Informatyka jest zainteresowana wsparciem rozwiązania projektowanego przez EUROLOOP w obszarach bezpieczeństwa oraz tworzenia oprogramowania zarządzającego systemem.