20 marca br. PKP Informatyka po raz pierwszy od wielu lat prezentowała swój produkt na europejskich targach Digital Fair, organizowanych w Brukseli przez CER (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej). Tematyka targów dotyczyła innowacyjnych rozwiązań funkcjonujących w sektorze kolejowym.

PKP Informatykę na targach reprezentowali: Radosław Zawierucha – Członek Zarządu oraz zespół współtworzący BILKOM w składzie: Anna Wojciechowska, Tomasz Kieroński, Jakub Kozioł. Najważniejszym punktem programu targów była dla nas prezentacja aplikacji BILKOM na wspólnym stoisku Grupy PKP, między innymi dla przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Udział w targach pozwolił nam na wymianę wiedzy z przedstawicielami kolei holenderskich, francuskich i austriackich, którzy prezentowali podobne rozwiązania. Rozmowy doprowadziły do jednej konkluzji – potrzeby organizacji wspólnych warsztatów zespołów projektowych, których celem będzie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z realizacji aplikacji sprzedażowych dedykowanych przewoźnikom transportu publicznego.

Podczas targów firmy z branży kolejowej zaprezentowały szerokie spektrum innowacyjnych pomysłów dla kolei: od aplikacji sprzedażowych czy asystentów podróżnego, poprzez aplikacje będące wirtualnymi odpowiednikami teczek maszynisty i konduktora, po wykorzystanie mikrokomputerów wraz z zestawem czujników oraz drukowaną na drukarce 3d obudową jako narzędzia do badania stanu torów. W załączeniu informacje o projektach prezentowanych na targach.