PKP Informatyka na pierwszym miejscu wśród dostawców rozwiązań i usług informatycznych dedykowanych sektorowi transportu logistyki i spedycji w Raporcie Computerworld TOP 200 edycja 2013.

Pod koniec czerwca 2013 roku ukazała się kolejna edycja popularnego raportu dotyczącego polskiego rynku teleinformatycznego Computerworld TOP 200 edycja 2013. Stanowi on najpełniejsze opracowanie na temat polskiego rynki IT. Składa się z szeregu kategorii opisujących sytuację rynkową w poszczególnych segmentach rynku IT.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt utrzymania 1 pozycji wśród firm kierujących swoje usługi do sektora transportowo-logistycznego. Jest to ważne ze względu na ciągle zwiększającą się konkurencję w segmencie specjalizowanych usług IT ze strony polskich, jak i zagranicznych podmiotów.