W dniach 5-6 października br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja: IT w transporcie szynowym organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP przy merytorycznym wsparciu PKP Informatyki.

Podstawowym celem konferencji była wymiana doświadczeń, pozyskanie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych oraz budowanie relacji służących lepszemu zrozumieniu potrzeb spółek Grupy PKP w celu sprawnego, optymalnego i efektywnego dostarczania rozwiązań IT.

Konferencję zainaugurowali: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP oraz Tomasz Miszczuk – Prezes Zarządu PKP Informatyki.

Konferencja składała się z moderowanych paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli spółek Grupy PKP, świata nauki i zewnętrznych dostawców usług IT. Rozpoczęła ją dyskusja prowadzona przez Tomasza Miszczuka – Prezesa Zarządu PKP Informatyki na temat IT w transporcie szynowym. Udział w dyskusji wzięli: Marek Gutt-Mostowy – Prezes Euroloop, Marcin Trzaska – Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Projektów Strategicznych TK Telekom, Piotr Pachutko – Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki PKP S.A., Jarosław Kowalski – Dyrektor Biura Informatyki PKP Intercity i Adam Łagoda – Główny Architekt w PKP Informatyce. Rozmawiano o wizji kolei za kilkanaście i kilkadziesiąt lat, jej roli w systemie transportowym państwa, budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego i w tym kontekście rozwoju systemów informacji pasażerskiej.

Pozostałe panele objęły zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, architektury IT przewoźnika pasażerskiego, zarządzania i monitorowania danych, rozwiązań następnej generacji.

Konferencja była doskonałą okazją do spotkań, wymiany poglądów i prowadzenia rozmów w mniej formalnej atmosferze.