Na początku stycznia br. Zgromadzenie Wspólników PKP Informatyki zatwierdziło nowe logo spółki.

Obecnie trwa proces rebrandingu. Obejmie on wszystkie elementy wizualizacji spółki. Jego zakończenie planowane jest na koniec I kwartału bieżącego roku.

– Nowy znak graficzny utożsamia nasze cele i wartości, którymi się kierujemy. Stawiamy na nowoczesność i dynamiczny rozwój. Nie ulegamy schematom i ograniczeniom. Nasze rozwiązania tworzymy z zaangażowaniem i pasją, wyprzedzając oczekiwania klientów. Nie zapominamy też o korzeniach. W nowym znaku naszą tożsamość podkreśla granatowy, tradycyjny kolor PKP. Logo wpisuje się również w zmiany zachodzące na kolei, a czerwienią nawiązuje do projektu „Twoja Kolej” – mówi Ewa Jońska, zastępca dyrektora Biura Marketingu i Sprzedaży „PKP Informatyka” spółka z o.o.

Spółka przeprowadziła postępowanie na wybór wykonawcy nowego znaku firmowego i opracowanie księgi tożsamości wizualnej. W postępowaniu zwyciężył KOW media&marketing spółka z o.o.

– Poprzez formę i kolorystykę nowego logo chcieliśmy pokazać intensywne zmiany zachodzące w PKP Informatyce. Połączone strzałki – granatowa i czerwona – symbolizują ruch, pęd, dynamizm, co jest odzwierciedleniem celów i wizji spółki. Czerwień to kolor zmian, natomiast granat podkreśla przynależność do Grupy PKP – dodaje Marlena Karbowniak, dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży KOW media&marketing spółka z o.o.