Dzisiaj o godz. 13.00 minister cyfryzacji Anna Streżyńska uroczyście otworzyła Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa w siedzibie NASK. Największym zainteresowaniem zaproszonych gości i dziennikarzy cieszyła się sala operacyjna CERT Narodowego. PKP Informatyka, obok kilkunastu innych podmiotów (z obszaru telekomunikacji, energetyki, bankowości, służb), podpisała porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ochrona cywilnej cyberprzestrzeni to jeden z priorytetów Ministra Cyfryzacji. Codzienne życie w coraz większym stopniu zależy od usług świadczonych drogą elektroniczną. W sieci coraz częściej dochodzi do naruszeń praw obywateli. Najbardziej narażeni na ataki ze strony cyberprzestępców są zwykli Polacy – wymagają szczególnej ochrony.

W chwili obecnej podstawową słabością systemu ochrony cybernetycznej kraju jest brak wymiany informacji między instytucjami zajmującymi się ochroną cyberprzestrzeni. Jej zapewnienie to główne zadanie Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Centrum będzie działać w trybie 24/7/365. Będzie to centrum wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania w razie ewentualnych ataków cyberprzestępców – jego rolą będzie koordynowanie działań służb i podmiotów oraz wymiana informacji. PKP Informatyka uzyskała już dostęp do systemów Centrum. Wyznaczony pracownik spółki jest tzw. oficerem łącznikowym, który – w przypadku cyberataków ukierunkowanych na sektor kolejowy – będzie uczestniczył bezpośrednio w ich rozwiązywaniu.

Obecnie w Polsce jest kilkadziesiąt milionów komputerów. Szacunki mówią, że w ciągu 5 lat liczba ta wzrośnie do 300 milionów. Bez odpowiedniej ochrony każdy z tych komputerów może zostać zainfekowany i być użyty do ataku na systemy i rejestry państwowe czy infrastrukturę krytyczną.

PKP Informatyka – firma obsługująca kluczowe dla funkcjonowania polskiej kolei systemy i aplikacje – kładzie bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo i ochronę zasobów. Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa jest kolejnym – po uruchomieniu w Departamencie Bezpieczeństwa Security Operation Center – krokiem w realizacji tej polityki.

cyberbez