19 października br. w Centrum Konferencyjnym „Nimbus” odbyła się debata poświęcona cyberbezpieczeństwu na kolei. Jej organizatorem była firma KOW.

PKP Informatyka, jako partner merytoryczny debaty, określiła jej główne kierunki. Skupiono się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem i zadaniami nowoczesnego centrum monitoringu, zaletami tzw. węzła czyszczącego, czyli serwerów blokujących niechciany ruch z internetu, nowymi zagrożeniami hakerskimi i wpływem dyrektywy NIS na spółki kolejowe.

Debatę moderował pan Tomasz Miszczuk – Prezes Zarządu PKP Informatyka. Wzięli w niej udział przedstawiciele: UKE, podmiotów, zajmujących się obszarem cyberbezpieczeństwa: Intel Security McAfee, Orange Polska, NASK, firm: Comp, Immusec, Thales, Algotech, a także odbiorców usług.
Zgromadzeni eksperci poruszyli problem poziomu ochrony kluczowych dla funkcjonowania rynku kolejowego systemów i aplikacji, między innymi systemów sprzedaży biletów, aplikacji wspierających zarządzanie taborem i ruchem kolejowym.
Wniosek z tej dyskusji jest taki, że cyberbezpieczeństwo na kolei jest tematem na czasie, a wzrastająca świadomość zagrożeń, zmusza do podejmowania systemowych działań w zakresie ochrony zasobów.