PKP Informatyka oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski zawarły porozumienie o współpracy w zakresie sfery edukacyjnej, naukowo-badawczej, CSR oraz projektów międzynarodowych.

12 czerwca br. PKP Informatyka oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski  podpisały porozumienie, którego głównym celem jest przygotowanie nowej specjalności studiów – cyberbezpieczeństwo – na studiach I stopnia oraz podyplomowych. Kierunek miałby w sposób nowatorski kształcić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa IT.

Porozumienie sygnowali:

– w imieniu KUL – JM  Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński,

– w imieniu PKP Informatyki – Prezes Zarządu, Tomasz Miszczuk.

Główny cel porozumienia, czyli utworzenie nowego kierunku studiów, będzie finansowany ze środków UE w ramach innowacyjnego projektu. Projekt o dofinansowanie zostanie przygotowany wspólnie przez KUL i PKP Informatykę. Absolwenci nowego kierunku cyberbezpieczeństwo będą odbywać praktyki i staże zawodowe w PKP Informatyce.

W dalszej perspektywie współpraca mogłaby objąć utworzenie laboratorium oraz inkubatora cyberbezpieczeństwa, edukację w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, czy uruchomienie projektu badawczego, socjologiczno-ergonomicznego związanego z wykorzystaniem biletomatów przez osoby z pogranicza wykluczenia cyfrowego.