PKP Informatyka zakończyła realizację I etapu projektu „Modernizacja oświetlenia na stacji Zakopane Sprykówka wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”.

W grudniu zeszłego roku PKP Informatyka wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na stacji Zakopane Spyrkówka zorganizowany przez PKP Intercity S.A. Projekt został zrealizowany przed planowanym terminem – prace zostały odebrane 19 maja br.

Prace, zrealizowane w ramach I etapu obejmowały:

  • kompleksową inwentaryzację systemu oświetleniowego obejmującą zestawienie ilości i rodzaju opraw, ich mocy, stanu technicznego,
  • inwentaryzację geometrii usytuowania punktów świetlnych,
  • inwentaryzację geometrii powierzchni oświetlanych,
  • diagnozę układów sterowania oświetleniem.

Kolejnym krokiem było przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej m.in. projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót. W ramach I etapu spółka pozyskała także wszystkie wymagane przepisami prawa decyzje i pozwolenia na realizację inwestycji.

Przed PKP Informatyką II etap, czyli pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami budowlano-wykonawczymi.