Lokalizacja
 • Łódź
Opis zadań
 • przyjmowanie i obsługa zgłoszeń od użytkownika
 • współpraca z użytkownikiem
 • nadzór nad aplikacjami
 • wspomaganie użytkownika przy przetwarzaniu aplikacji
 • monitorowanie pracy serwerów
 • monitorowanie obsługi zgłoszeń
Wymagania
 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane techniczne/informatyczne
 • obsługa komputera, biegłe posługiwanie się programami pakietu Office: Word i Excel
 • umiejętność współpracy z klientem
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikacji słownej i pisemnej
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w stresie
 • znajomość narzędzia OTRS
Oferujemy
 • pracę w zespole o wysokich kompetencjach zawodowych
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • ambitne wyzwania
 • atrakcyjna lokalizacja
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • prywatna opieka medyczna
 • karta MultiSport
 • 99% zniżki na bilety kolejowe
 • ruchomy czas pracy.
 • bogaty ZFŚS.
 • bonusowe 3 dni wolne od pracy
 • gwarantujemy dobrą atmosferę

 

Zgłoszenie należy kierować na adres: rekrutacja@pkpik.pl

W tytule proszę zamieścić nazwę stanowiska.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dodatkowej wyraźnej zgody, o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie”.

W przypadku, gdybyście chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie także w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie mojego zgłoszenia rekrutacyjnego”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).

W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych lub realizacji przysługujących Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez PKP Informatyka spółka z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@it-pkp.pl, tel. 22 392-45-169 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy przekazaliście Państwo swoje dane osobowe w zakresie wykraczającym poza wykaz zawarty w art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub wyraziliście Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,

a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pełną informację na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.