Martin Daliga 1 października br. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników na prezesa zarządu Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy.

Jest ekspertem w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami. Jako propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, m.in. w Telekomunikacji Polskiej, Polkomtel, Asseco Poland, INPROGRESS, Knowledge Management Development Center. Jako lider zespołu brał udział w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększeniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 5-letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Jest akredytowanym przez APMG trenerem metodyki PRINCE2.

Absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania (kierunek: zarządzanie), Politechniki Poznańskiej (kierunek: informatyka) oraz licznych studiów podyplomowych: MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, z zakresu zarządzania jakością oraz zarządzania projektami. W 2008 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania projektami i procesami.

– Zdecydowaliśmy się powołać Pana Martina Daligę na prezesa zarządu Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy ze względu na jego przygotowanie i bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami oraz zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jestem przekonany, że Pan Martin Daliga skutecznie je wykorzysta, podnosząc efektywność biznesową Kolejowych Zakładów Łączności   – mówi Adam Filutowski, prezes zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

Martin-Daliga