KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

Wydział Administratorów Systemów IT

MIEJSCE PRACY

Warszawa

OPIS ZADAŃ:

1. Administracja utrzymaniowa (eksploatacyjna) systemów serwerowych HP NonStop:
· nadzór i zapewnienie wysokiej dostępności usług i zachowania ciągłości pracy wymaganych przez Centralną Aplikacją,
· nadzór i zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa,
· nadzór i zapewnienie efektywnego monitorowania bieżącej pracy środowiska serwerów HP NonStop oraz poziomu usług,
· nadzór i zapewnienie efektywnej obsługi zgłoszeń Incydentów/Problemów: reagowanie, analizowanie, identyfikacja, usuwanie/przekazywanie,
· konfiguracja, rozwój i strojenie systemu serwerowego HP NonStop zgodnie z wymaganym poziomem świadczenia usług przez Centralną Aplikację,
· przygotowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej i operacyjnej,
· definiowanie standardów technicznych oraz procedur/procesów usługowych i administracyjnych,
· nadzór nad procesami systemowymi odpowiedzialnymi za realizacją zadań przetwarzania danych,
· przygotowywanie i administrowanie instancjami środowisk: produkcyjnych, testowych, rozwojowych
· współpraca z użytkownikiem końcowym oraz grupami wsparcia w ramach realizacji zadań II Linii Wsparcia,
· zlecanie zadań i nadzór nad ich realizacją przez operatorów utrzymania aplikacji zgodnie ze specyfikacją techniczną/operacyjną środowiska eksploatacyjnego Centralnej Aplikacji, wymogami Polityki Bezpieczeństwa oraz wymaganiami SLA dla Centralnej Aplikacji.
2. Opracowywanie wytycznych i przygotowywanie planów zachowania ciągłości działań i procedur awaryjnych w zakresie technologicznym i operacyjnym – budowa systemów wysokiej dostępności.
3. Współpraca z Administratorami/Specjalistami/Operatorami w ramach przypisanego obszaru utrzymaniowego w celu efektywnej i bezpiecznej realizacji usług utrzymaniowych.
4. Współpraca z Zespołami Biznesowymi (użytkownicy/klienci – także zewnętrzni) w celu efektywnej i bezpiecznej realizacji usług utrzymaniowych.
5. Podejmowanie inicjatyw (ustawiczny rozwój i doskonalenie) modernizacyjnych i rozwojowych w zakresie operacyjnym i technologicznym podległych obszarów utrzymaniowych.
6. Przygotowywanie cyklicznych lub na żądanie raportów realizacji usług oraz innych zadań delegowanych do podległych obszarów utrzymaniowych.

WYMAGANIA:

•doświadczenie, wiedza i znajomość zagadnień związanych z administracją, konfiguracją i strojeniem systemów HP NonStop,
•doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z systemami zachowania ciągłości pracy, w tym replikacji danych w trybie on-line,
•znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
•samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
•umiejętność organizacji pracy własnej,
•biegła obsługa komputera PC oraz pakietu MS Office,
• mile widziana znajomość metodologii ITIL,
•mile widziane praktyczne doświadczenie i/lub znajomość architektury i warunków administrowania transakcyjnymi systemami pracy ciągłej.

OFERUJEMY:

• ambitne wyzwania,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
• pracę na odpowiedzialnym stanowisku,
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjne benefity: ulga na bilety PKP, opieka medyczna, Karta MultiSport i wiele innych,
• atrakcyjna lokalizacja – West Station I.

CV ze zdjęciem i listem motywacyjnym należy kierować na adres: rekrutacja@pkpik.pl w tytule proszę zamieścić nazwę stanowiska.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.