Od 1 lutego Pakiet Podróżnika można kupić także w kasach biletowych Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej. ŁKA to pierwszy w kraju samorządowy przewoźnik, który zaoferował swoim
pasażerom tę ofertę. Dzięki temu pasażerowie mogą kupić jeden bilet na przejazd pociągami
czterech przewoźników: PKP Intercity, POLREGIO, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście,
a od dziś także Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej!

Pakiet Podróżnika pojawił się w sprzedaży we wrześniu 2017 roku. To nowa oferta dla pasażerów
polskiej kolei, a jej wprowadzenie było pierwszym etapem na drodze do realizacji koncepcji Wspólnego
Biletu. Dzięki Pakietowi Podróżnika pasażerowie z całej Polski mogą zakupić w ramach jednej
transakcji jeden bilet na całą podróż. Dla podróżnych to nie tylko duże ułatwienie i oszczędność czasu,
ale także pieniędzy: w Pakiecie Podróżnika są dostępne wszystkie zniżki ustawowe (np. szkolna,
studencka), a także inne promocje stosowane przez poszczególnych przewoźników, np. tańsze bilety
relacyjne czy ulgi dla seniorów.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel

– Przystąpienie pierwszego samorządowego przewoźnika do Pakietu Podróżnika to kolejny krok na
drodze do Wspólnego Biletu. Ułatwianie pasażerom szerszego dostępu do kolei i wygodnych podróży
jest priorytetem naszego resortu. Cieszy fakt, że zwiększa się dostępność Pakietu Podróżnika. Mam
nadzieję, że za przykładem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pójdą kolejni przewoźnicy, co wzmocni
sukces tego projektu – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński

– Przystąpienie do naszego przedsięwzięcia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej to bardzo ważny etap
w rozwijaniu Pakietu Podróżnika i w pracach nad Wspólnym Biletem, które koordynuje Ministerstwo
Infrastruktury. ŁKA to pierwszy samorządowy przewoźnik, który – kierując się dobrem pasażera –
zadeklarował chęć udziału w tym projekcie. Dzięki temu mieszkańcy województwa łódzkiego, podobnie
jak pasażerowie z Pomorza, mogą kupić jeden bilet na przejazd pociągami wszystkich przewoźników
świadczących usługi w ich regionie – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Prezes ŁKA Janusz Malinowski

– Łódzka Kolej Aglomeracyjna zawsze wspierała i będzie wspierać rozwiązania zmierzające do
jednego biletu na kolei. Pakiet Podróżnika to dobry krok w kierunku Wspólnego Biletu, nad którym
pracuje Ministerstwo i Grupa PKP. Samorząd województwa łódzkiego wprowadził już wspólne
rozwiązania biletowe ŁKA i POLREGIO. Kolej zintegrowana jest również z komunikacją miejską
w Łodzi. Sukces Pakietu Podróżnika zależy od dialogu ze wszystkimi operatorami kolejowymi
i pasażerami – mówi Janusz Malinowski, prezes zarządu ŁKA.

Prezes PKP Informatyka Tomasz Miszczuk prezentuje wspólny bilet PKP IC, PR, PKP SKM i ŁKA.

– Przez wiele lat dużo mówiono o wspólnym bilecie kolejowym. Nie czyniono żadnych realnych prac
w tym kierunku. Dzięki systemowi integrującemu oferty poszczególnych przewoźników, opracowanemu
przez PKP Informatyka, powstał Pakiet Podróżnika, wspólny bilet PKP Intercity, POLREGIO,
PKP SKM w Trójmieście, a od 1 lutego także Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Na taką funkcjonalność
podróżni czekali wiele lat. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie także kolejne samorządowe spółki
kolejowe przystąpią do wspólnego biletu – mówi Tomasz Miszczuk, prezes zarządu PKP Informatyka.
Od połowy stycznia Pakiet Podróżnika jest dostępny także przez internet, na specjalnie utworzonej
stronie Bilkom 2. To atrakcyjna i łatwa w obsłudze aplikacja pozwalająca na integrację ofert
poszczególnych przewoźników. Na stronie bilkom.pl można już w szybki i prosty sposób wyszukać
najkorzystniejsze połączenie oraz kupić bilet na całą podróż pociągami PKP Intercity, POLREGIO oraz
PKP SKM w Trójmieście. Już niebawem, po zakończeniu niezbędnych testów, poprzez Bilkom 2 będą
dostępne także bilety na przejazdy Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Prezes PKP Informatyka Tomasz Miszczuk i Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Janusz Malinowski