pkp_contact-icon

KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).

W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych lub realizacji przysługujących Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez PKP Informatyka spółka z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: adres mail: iod@it-pkp.pl, tel. 22 392-45-69 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe pobierane są od Państwa podczas korzystania z serwisu http://www.pkp-informatyka.pl/ lub https://helpdesk.it-pkp.pl/otrs/customer.pl, a także bezpośrednio od Pani/Pana w korespondencji prowadzonej telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

Szczegóły na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w klauzuli informacyjnej.

Service Desk

pkp_contact-mail-icon helpdesk@it-pkp.pl

+48 42 254 30 30

www.helpdesk.it-pkp.pl

Biuro Sprzedaży

pkp_contact-mail-icon bsp@it-pkp.pl

Rzecznik prasowy

Filip Chrzanowski

+48 600 066 759

pkp_contact-mail-icon pr@it-pkp.pl

Inspektor Ochrony Danych

pkp_contact-mail-icon iod@it-pkp.pl

       
WordPress Video Lightbox